НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ БЪЛГАРИЯ

NATIONAL CLUB FRENCH BULLDOG – BULGARIA

Клубни изложби

Първа специализирана изложба за породата френски булдог 15 март 2014

Втора специализирана изложба за породата френски булдог 24 януари 2015

Трета специализирана изложба за породата френски булдог 17 декември 2016

Четвърта специализирана изложба за породата френски булдог 12 май 2018