Клубни изложби

Първа специализирана изложба за породата френски булдог 15 март 2014

Втора специализирана изложба за породата френски булдог 24 януари 2015

Трета специализирана изложба за породата френски булдог 17 декември 2016

Четвърта специализирана изложба за породата френски булдог 12 май 2018