Членство

Национален Клуб Френски Булдог – БЪЛГАРИЯ е отворен за съвместно сътрудничество и работа с всички приятели, собственици и симпатизанти на породата и приема своите нови членове
Всеки желаещ да се присъедини към Клуба може да изпрати Заявление-декларация за членство в НКФБ което ще бъде разгледано на Общо Събрание на НКФББ
Всеки новоприет член заплаща встъпителен членски внос в размер на 50 лв. (еднократно)
Всеки член на Клуба заплаща членски внос в размер на 50 лв. за всяка календарна година, съобразно Устава на НКФББ
Банковата сметка на Национален Клуб Френски Булдог – България:
НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ – БЪЛГАРИЯ
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД (ОББ АД)
BG14UBBS80021021121140
валутата BGN

Забележка : Плащането на членски внос (встъпителен или годишен ) се извършва само чрез банков превод .Моля ,пазете вносните си бележки !

ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ – БЪЛГАРИЯ

към 17.03.2019 г.

1/. ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА

2/. АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА

3/. РАЙНА КАБЛЕШКОВА

4/. ДЕСИСЛАВА МАРКОВА

5/. КАЛИНКА ВЕЛЕВА

6/. ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА

7/. ЕЛИСАВЕТА АНГЕЛОВА

8/. АТАНАС АНДОНОВ

9/. ЕЛИЗАБЕТ ЙЕНСЕН (JANSSEN ELISABETH)

10/. БОРИСЛАВА ИЛИЕВА

11/. ДЕНИЦА ЗАФИРОВА

12./ ЛИДИЯ МИХАЙЛОВА

13./ АНЕЛИЯ ПЕТКОВА

14./ МАНУЕЛ НИКОЛОВ

15/. ЮЛИЯ СТАНИШЕВА

16/. ГЕОРГИ ХРИСТОВ

17/. ЕВА РАДЕВА

18/. ГЕОРГИ КАЦАРЕВ

19/. СТОЯН МИШИНКОВ

20/. ГЕОРГИ СЕКАЛОВ

21/. АНТОН ЙОРДАНОВ

22/. ЖОРО НИКОЛЧЕВ

23/. ХУШМАНД САЛМАСИ

24/. МИТКО ВЪЛКОВ

25/. НАЙДЕН ВЪЛКОВ

26/. ТЕОДОР ШАТЕРОВ

27/. ОЛГА ЗАБРОДА

28./ КОНСТАНТИНА МАРКОВА

29./ РУМЯНА ВЕЛИКОВА

30./ ДАРИНКА НИКОЛОВА

31./ НИКОЛА ШОПОВ

32./ ТРОЯН ТРОЯНОВ

33./ ИВАН КЪНЧЕВ

34./ ЙОАННА ТАНИНА

35./ ПЕТКО ПЕТКОВ

36./ ХРИСТОФОР ПЕТКОВ

37./ СВЕТЛА АНГЕЛОВА

Уважаеми членове на НКФББ, представяме ви постъпилите заявления за членство в нашия клуб.

1.Иван Стефанов – гр. София

2. Пламена Алексиева – гр. Русе

3. Христо Бончев – гр. Хасково

4. Пламена Тотева – гр. София

5. Карина Делова – гр. София

6. Добромир Танчев – гр. София

7. Вени Младенова – гр. София

8. Емилия Джидрова – гр. София

9. Емил Дяков – гр. София

10. Любомир Иванов – гр. София

11. Иво Джидров – гр. София

12. Севдалина Янева – гр. Варна

13.Диан Милев- с. Тополи

13. Ники Балдмин- гр. Асеновград

14.Ане Чанакиев- гр.Асеновград