НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ БЪЛГАРИЯ

NATIONAL CLUB FRENCH BULLDOG – BULGARIA

Членство

 

Национален Клуб Френски Булдог – БЪЛГАРИЯ е отворен за съвместно сътрудничество и работа с всички приятели, собственици и симпатизанти на породата и приема своите нови членове

Всеки желаещ да се присъедини към Клуба може да изпрати Заявление-декларация за членство в НКФБ което ще бъде разгледано на Общо Събрание на НКФББ

Всеки новоприет член заплаща встъпителен членски внос в размер на 30лв. (еднократно)

Всеки член на Клуба заплаща членски внос в размер на 30лв. за всяка календарна година, съобразно Устава на НКФББ

Банковата сметка на Национален Клуб Френски Булдог – България:

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ – БЪЛГАРИЯ

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД (ОББ АД)

BG14UBBS80021021121140

валутата BGN

Забележка : Плащането на членски внос (встъпителен или годишен ) се извършва  само чрез банков превод .Моля ,пазете вносните си бележки !

ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ – БЪЛГАРИЯ

към 18.03.2017 г.

 

1/. ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА 

2/. АЛЕКСАНДРА СТАЙКОВА ИВАНОВА 

3/. РАЙНА РАШКОВА КАБЛЕШКОВА 

4/.  ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА МАРКОВА 

5/.  КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА 

6/.  ГЕРГАНА НЕДКОВА КОСТАДИНОВА 

7/. ЕЛИСАВЕТА ПЕНКОВА АНГЕЛОВА 

8/. АТАНАС ДИМИТРОВ АНДОНОВ

9/.   ЕЛИЗАБЕТ ЙЕНСЕН (JANSSEN ELISABETH) 

10/. БОРИСЛАВА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА 

11/. ЖОЕЛ ПАНАР (JOEL PANAR) 

12/. ДЕНИЦА ЕМИЛОВА ЗАФИРОВА 

13/.  TAМАШ ПАЛФИ (TAMAS PALFI)

14./ ЛИДИЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

15./  АНЕЛИЯ ДЕЛКОВА ПЕТКОВА

16./  МАНУЕЛ ГОСПОДИНОВ НИКОЛОВ

17/. ЮЛИЯ ОГНЯНОВА СТАНИШЕВА

18/. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

19/. ЕВА МИХАЙЛОВА РАДЕВА

20/. ГЕОРГИ МАРИЕВ КАЦАРЕВ

21/. СТОЯН ДЕЛЧЕВ МИШИНКОВ

22/. ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ СЕКАЛОВ

 23/. АНТОН  ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ

24/. ЖОРО   БОЖИЧКОВ  НИКОЛЧЕВ

25/. ХУШМАНД САЛМАСИ

26/. МИТКО ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛКОВ

27/. НАЙДЕН ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛКОВ

28/. ТЕОДОР АЛЕКСАНДРОВ ШАТЕРОВ

29/. ОЛГА НИКОЛАЕВНА ЗАБРОДА

 

Advertisements
Advertisements