НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ БЪЛГАРИЯ

NATIONAL CLUB FRENCH BULLDOG – BULGARIA

Членство

Национален Клуб Френски Булдог – БЪЛГАРИЯ е отворен за съвместно сътрудничество и работа с всички приятели, собственици и симпатизанти на породата и приема своите нови членове
Всеки желаещ да се присъедини към Клуба може да изпрати Заявление-декларация за членство в НКФБ което ще бъде разгледано на Общо Събрание на НКФББ
Всеки новоприет член заплаща встъпителен членски внос в размер на 50 лв. (еднократно)
Всеки член на Клуба заплаща членски внос в размер на 50 лв. за всяка календарна година, съобразно Устава на НКФББ
Банковата сметка на Национален Клуб Френски Булдог – България:
НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ – БЪЛГАРИЯ
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД (ОББ АД)
BG14UBBS80021021121140
валутата BGN

Забележка : Плащането на членски внос (встъпителен или годишен ) се извършва само чрез банков превод .Моля ,пазете вносните си бележки !

ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ – БЪЛГАРИЯ

към 18.03.2018 г.

1/. ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

2/. АЛЕКСАНДРА СТАЙКОВА ИВАНОВА

3/. РАЙНА РАШКОВА КАБЛЕШКОВА

4/. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА МАРКОВА

5/. КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА

6/. ГЕРГАНА НЕДКОВА КОСТАДИНОВА

7/. ЕЛИСАВЕТА ПЕНКОВА АНГЕЛОВА

8/. АТАНАС ДИМИТРОВ АНДОНОВ

9/. ЕЛИЗАБЕТ ЙЕНСЕН (JANSSEN ELISABETH)

10/. БОРИСЛАВА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

11/. ЖОЕЛ ПАНАР (JOEL PANAR)

12/. ДЕНИЦА ЕМИЛОВА ЗАФИРОВА

13/. TAМАШ ПАЛФИ (TAMAS PALFI)

14./ ЛИДИЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

15./ АНЕЛИЯ ДЕЛКОВА ПЕТКОВА

16./ МАНУЕЛ ГОСПОДИНОВ НИКОЛОВ

17/. ЮЛИЯ ОГНЯНОВА СТАНИШЕВА

18/. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

19/. ЕВА МИХАЙЛОВА РАДЕВА

20/. ГЕОРГИ МАРИЕВ КАЦАРЕВ

21/. СТОЯН ДЕЛЧЕВ МИШИНКОВ

22/. ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ СЕКАЛОВ

23/. АНТОН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ

24/. ЖОРО БОЖИЧКОВ НИКОЛЧЕВ

25/. ХУШМАНД САЛМАСИ

26/. МИТКО ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛКОВ

27/. НАЙДЕН ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛКОВ

28/. ТЕОДОР АЛЕКСАНДРОВ ШАТЕРОВ

29/. ОЛГА НИКОЛАЕВНА ЗАБРОДА

30./ КОНСТАНТИНА ПЛАМЕНОВА МАРКОВА

31./ РУМЯНА ДОЙЧЕВА ВЕЛИКОВА

32./ ДАРИНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

33./ НИКОЛА АНГЕЛОВ ШОПОВ

Реклами
Реклами