Членство

Национален Клуб Френски Булдог – БЪЛГАРИЯ е отворен за съвместно сътрудничество и работа с всички приятели, собственици и симпатизанти на породата и приема своите нови членове
Всеки желаещ да се присъедини към Клуба може да изпрати Заявление-декларация за членство в НКФБ което ще бъде разгледано на Общо Събрание на НКФББ
Всеки новоприет член заплаща встъпителен членски внос в размер на 50 лв. (еднократно)
Всеки член на Клуба заплаща членски внос в размер на 50 лв. за всяка календарна година, съобразно Устава на НКФББ
Банковата сметка на Национален Клуб Френски Булдог – България:
НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ – БЪЛГАРИЯ
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД (ОББ АД)
BG14UBBS80021021121140
валутата BGN

Забележка : Плащането на членски внос (встъпителен или годишен ) се извършва само чрез банков превод .Моля ,пазете вносните си бележки !

ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ – БЪЛГАРИЯ

към 17.03.2019 г.

1/. ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

2/. АЛЕКСАНДРА СТАЙКОВА ИВАНОВА

3/. РАЙНА РАШКОВА КАБЛЕШКОВА

4/. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА МАРКОВА

5/. КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА

6/. ГЕРГАНА НЕДКОВА КОСТАДИНОВА

7/. ЕЛИСАВЕТА ПЕНКОВА АНГЕЛОВА

8/. АТАНАС ДИМИТРОВ АНДОНОВ

9/. ЕЛИЗАБЕТ ЙЕНСЕН (JANSSEN ELISABETH)

10/. БОРИСЛАВА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

11/. ДЕНИЦА ЕМИЛОВА ЗАФИРОВА

12./ ЛИДИЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

13./ АНЕЛИЯ ДЕЛКОВА ПЕТКОВА

14./ МАНУЕЛ ГОСПОДИНОВ НИКОЛОВ

15/. ЮЛИЯ ОГНЯНОВА СТАНИШЕВА

16/. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

17/. ЕВА МИХАЙЛОВА РАДЕВА

18/. ГЕОРГИ МАРИЕВ КАЦАРЕВ

19/. СТОЯН ДЕЛЧЕВ МИШИНКОВ

20/. ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ СЕКАЛОВ

21/. АНТОН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ

22/. ЖОРО БОЖИЧКОВ НИКОЛЧЕВ

23/. ХУШМАНД САЛМАСИ

24/. МИТКО ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛКОВ

25/. НАЙДЕН ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛКОВ

26/. ТЕОДОР АЛЕКСАНДРОВ ШАТЕРОВ

27/. ОЛГА НИКОЛАЕВНА ЗАБРОДА

28./ КОНСТАНТИНА ПЛАМЕНОВА МАРКОВА

29./ РУМЯНА ДОЙЧЕВА ВЕЛИКОВА

30./ ДАРИНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

31./ НИКОЛА АНГЕЛОВ ШОПОВ

32./ ТРОЯН НИКОЛОВ ТРОЯНОВ

33./ ИВАН МАТЕЕВ КЪНЧЕВ

34./ ЙОАННА СВЕТОСЛАВОВА ТАНИНА

35./ ПЕТКО РОСЕНОВ ПЕТКОВ

36./ ХРИСТОФОР ВАЛЕРИЕВ ПЕТКОВ

37./ СВЕТЛА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА