Членство

Национален Клуб Френски Булдог – БЪЛГАРИЯ е отворен за съвместно сътрудничество и работа с всички приятели, собственици и симпатизанти на породата и приема своите нови членове
Всеки желаещ да се присъедини към Клуба може да изпрати Заявление-декларация за членство в НКФБ което ще бъде разгледано на Общо Събрание на НКФББ
Всеки новоприет член заплаща встъпителен членски внос в размер на 50 лв. (еднократно)
Всеки член на Клуба заплаща членски внос в размер на 50 лв. за всяка календарна година, съобразно Устава на НКФББ
Банковата сметка на Национален Клуб Френски Булдог – България:
НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ – БЪЛГАРИЯ
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД (ОББ АД)
BG14UBBS80021021121140
валутата BGN

Забележка : Плащането на членски внос (встъпителен или годишен ) се извършва само чрез банков превод .Моля ,пазете вносните си бележки !

ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ – БЪЛГАРИЯ

към 17.03.2019 г.

1/. ЦВЕТЕЛИНА  ИЛИЕВА

2/. АЛЕКСАНДРА  ИВАНОВА

3/. РАЙНА  КАБЛЕШКОВА

4/. ДЕСИСЛАВА  МАРКОВА

5/. КАЛИНКА  ВЕЛЕВА

6/. ГЕРГАНА  КОСТАДИНОВА

7/. ЕЛИСАВЕТА  АНГЕЛОВА

8/. АТАНАС  АНДОНОВ

9/. ЕЛИЗАБЕТ ЙЕНСЕН (JANSSEN ELISABETH)

10/. БОРИСЛАВА  ИЛИЕВА

11/. ДЕНИЦА  ЗАФИРОВА

12./ ЛИДИЯ  МИХАЙЛОВА

13./ АНЕЛИЯ  ПЕТКОВА

14./ МАНУЕЛ  НИКОЛОВ

15/. ЮЛИЯ  СТАНИШЕВА

16/. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ

17/. ЕВА  РАДЕВА

18/. ГЕОРГИ  КАЦАРЕВ

19/. СТОЯН  МИШИНКОВ

20/. ГЕОРГИ  СЕКАЛОВ

21/. АНТОН  ЙОРДАНОВ

22/. ЖОРО  НИКОЛЧЕВ

23/. ХУШМАНД САЛМАСИ

24/. МИТКО  ВЪЛКОВ

25/. НАЙДЕН  ВЪЛКОВ

26/. ТЕОДОР  ШАТЕРОВ

27/. ОЛГА  ЗАБРОДА

28./ КОНСТАНТИНА  МАРКОВА

29./ РУМЯНА  ВЕЛИКОВА

30./ ДАРИНКА  НИКОЛОВА

31./ НИКОЛА  ШОПОВ

32./ ТРОЯН  ТРОЯНОВ

33./ ИВАН  КЪНЧЕВ

34./ ЙОАННА  ТАНИНА

35./ ПЕТКО  ПЕТКОВ

36./ ХРИСТОФОР  ПЕТКОВ

37./ СВЕТЛА  АНГЕЛОВА