Заявка за участие CAC Harmanli 2020

Национален Клуб Френски Булдог – България организира Специализирана изложба за породата с ранг САС !
Дата: 12 май 2018 година.
Място на провеждане : гр.София , зала Универсиада
адрес: бул.Шипченски проход 2
Начален час: около 17:00 часа- след Специализираната изложба за породата Английски Булдог.
Записване: чрез електронната заявка на адрес:
https://frenchbulldog.bg/2018/03/26/online-entry/
Съдия : Виктор Лопес Маркес (Мексико)
онлайн заявка: https://frenchbulldog.bg/2018/03/26/online-entry/
На специализираната изложба,
най-доброто младо мъжко куче и най -доброто младо женско куче получават титлата Млад Клубен шампион.
Най-доброто мъжко и най-доброто женско куче получават титлата Клубен шампион.
Краен срок за подаване на заявките: 09.05.2018
SPECIALITY SHOW FOR FRENCH BULLDOG BREED
online entry: https://frenchbulldog.bg/2018/03/26/online-entry/
Honorable judge: Mr. Victor Lopez Marquez (Mexico)
Date: 12 may 2018 year.
Start : near 17:00 PM after Speciality Show for English Bulldog
Entry: https://frenchbulldog.bg/2018/03/26/online-entry/
Place: Universiada Hall, town Sofia
bul.Shipchenski prohod 2

Дарения за провеждане на изложбите ще се приемат на място на провеждане на изложбата.

За членове на НКФББ и регистрирани родословия в БРФК:

Възрастни кучета – даренията може да са от 35 лева или евровата равностойност за изложба, за едно куче. 25 лв. или евровата равностойност за второ куче на същия собственик.

Бебета, подрастващи и ветерани – даренията може да са от 30 лева или евровата равностойност за куче, за изложба. 25 лв. или евровата равностойност за второ куче на същия собственик, в същия клас.

Не-членове на НКФББ и кучета с чуждестранни родословия, които не са регистрирани в БРФК:

Възрастни кучета – даренията може да са от 35 евро или левовата равностойност за изложба, за едно куче. 25 евро или левовата равностойност за второ куче на същия собственик.

Бебета подрастващи и ветерани – даренията може да са от 30 евро или левовата равностойност за куче, за изложба. 25 евро или левовата равностойност за второ куче на същия собственик, в същия клас.

*Титли:
Best Baby- Най- хубаво бебе на изложбата
Best Puppy- Най- хубаво подрастващо на изложбата
Veteran Club Winner- Най- хубав мъжки в клас ветеран и най- хубав женски в клас ветеран
Junior Club Winner- Най- хубаво младо мъжко и най- хубаво младо женско куче
Club Winner – Най – хубаво мъжко (от класовете междинен, открит и шампиони) и най- хубаво женско (от класовете междинен, открит и шампиони)
BISS (BOB)- Най- хубаво куче на изложбата
R. BISS (Best opposite sex in specialty)- Подгласник на победителя

*Конкурси в Best in show ринг:
Най- Хубаво Бебе -BiS Baby- избор между най- хубаво мъжки и най- хубаво женски от клас Baby

Най- хубаво Подрастващо- BiS Puppy- избор между най- хубаво мъжки и най- хубаво женски от клас Puppy

Най- хубав ветеран BiS Veteran- избор между най- хубаво мъжки и най- хубаво женски от клас Veteran

Най- хубаво младо куче на изложбата – BIS Junior избор между най- хубаво мъжки и най- хубаво женски от клас

Най- хубаво куче на изложбата – BISS (BOB) избор между най- хубавото младо куче, най- хубавото мъжко куче, най- хубаво женско куче, най- хубавото куче в клас Ветеран.

Двойка – Best Pair – мъжко и женско куче от една порода, на един собственик.

Развъдна група – Best Breeding group – Най малко три кучета, от една порода, произведени от един развъдник.

Група на потомците – Best progeny group – представя се мъжко или женско куче с неговото потомство, поне от две майки /за мъжкото/ или двама бащи /за женското/. Сред потомците трябва да има кучета от двата пола. Минимален брой потомци – 5.

* Всички кучета, участващи в конкурсите трябва да са преминали оценка в ринг и тя да е минимум ‘добър`.

*На изложби проведени от НКФББ титла САС се дава във всеки клас /междинен, открит и шампиони/.

Краен срок за подаване на заявките: 09.05.2018

SPECIALITY SHOW FOR FRENCH BULLDOG BREED

Honorable judge: Mr. Victor Lopez Marquez (Mexico)

Start time: 17:00 after Speciality Show for English Bulldog
Registration: through on-line entry form :
https://frenchbulldog.bg/2018/03/26/online-entry/
Mr. Victor Lopez Marquez (Mexico)

Donations for the show will be accepted in the same day at the place of the show.

Donations for participation for non-members of NCFBB and BRFC with FCI pedigree:

Adult dogs – not less than 35 euros per dog, per show, 25 euros for second dog of same owner.

Babies, puppies and seniors – not less than 30 euros per dog, per show, 25 euros for second dog in same class.

*Titles:
Best Baby-Best Baby of the show /3-6 months/
Best Puppy- Best Puppy of the show /6-9 months/
Veteran Club Winner- Best male and female veteran dogs of the show /under 8 years/
Junior Club Winner- Best male and female junior dogs of the show /9-18 months/
Club Winner – BEST MALE (from classes – intermediate,open and champion) and BEST FEMALE (from classes- intermediate, open and champion)
BISS (BOB)- BEST OF BREED,BEST in the speciality show
R. BISS – BEST OPPOSITE SEX, RESERVE Best in the speciality show

*Competitions in Best in show ring:

BISS Baby- the best choice from best male and best female BABY class

BISS Puppy- the best choice from best male and best female PUPPY class

BISS Veteran- the best choice from best male and female VETERAN class

BISS JUNIOR- the best choice from best male and female JUNIOR class

BISS (BOB)- BEST IN SPECIALITY SHOW,BEST OF BREED- the best choice from BOB Junior,BEST male,BEST female and BOB Veteran

Best Pair – male and female dogs of one breed, one owner.

Best Breeding group – At least three dogs, one breed, bred from the same kennel.

Best progeny group – male or female dog with its progeny, at least from two mothers /for males/ or from two fathers /for bitches/. Among the progeny there should be dogs from both sexes. Minimum number of progeny – 5.

* All dogs participating in the contests must have undergone evaluation in the ring. The evaluation received must be at least ‘good’ Entry

Информация

Публикувано на 26.03.2018 от в СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА, Uncategorized.