Съобщ от УС след проведено общо събрание на Национален Клуб Френски Булдог- България

СЪОБЩЕНИЕ Управителния съвет на НКФББ, уведомява всички членове и заинтересовани лица, че на проведеното Редовно годишно Общо събрание на 10. 03. 2018 год. бяха взети следните решения: Приет бе отчета … Има още