НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ БЪЛГАРИЯ

NATIONAL CLUB FRENCH BULLDOG – BULGARIA

Отлагане на Общо събрание на НКФББ

Във връзка с въведеното Извънредно положение се отменя насроченото за 28.03.2020 г. редовно Общо събрание на НКФББ.