НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ БЪЛГАРИЯ

NATIONAL CLUB FRENCH BULLDOG – BULGARIA

Контакти

Председател на Управителния Съвет / President of the BOARD

Десислава Маркова / Desislava Markova

тел.+359 888 719 471

Отговорник по Развъдната дейност / Responsible for breeding

Гергана Костадинова / Gergana Kostadinova

тел. +359 878 200713

e-mail ОРД : ord-club@frenchbulldog.bg

Секретар / Secretary

Александра Иванова / Aleksandra Ivanova

тел.

e-mail: club@frenchbulldog.bg

Advertisements